Bojlery

Fachowym określeniem dla bojlerów są wymienniki ciepłej wody użytkowej. Ich podstawowym zadaniem jest ogrzewanie wody użytkowej. Bojlery są podłączone do źródła ciepła, którym zazwyczaj jest kocioł  centralnego ogrzewania. Konstrukcja bojlera opiera się głównie na zasobniku ciepłej wody. Bardzo często stosuje się izolację termiczną w celu zmniejszenia strat cieplnych wymienników. Izolacja taka wykonywana jest z najróżniejszych materiałów, np. maty polietylenowej lub polistyrenu.Bojlery poziome występują często pod postacią wymienników dwupłaszczowych. Istotą działania bojlerów dwupłaszczowych jest płaszcz zewnętrzny, który odgrywa rolę elementu grzewczego, dzięki czemu czas ogrzewania wody staje się krótszy. Równie często spotkać możemy się z bojlerami poziomymi, które są wyposażone w wężownice grzewcze, sprawiające, że czas nagrzewania wody jest krótszy.
Wymienniki pionowe pojawiają się również w wersjach bez wężownic, a także z wężownicami spiralnymi. Wężownice takie dają nam możliwość podłączenia wymiennika do więcej niż jednego źródła ciepła, np. do solarów, stąd częste nazywanie takich wymienników „solarnymi”.