Porady krawieckie

Kryte zamki błyskawiczne
Warto wiedzieć, że choć kryte zamki błyskawiczne produkowane są w wielu rozmiarach, to jednak zamek taki powinien być zawsze co najmniej 2 cm dłuższy od rozcięcia. Wszywamy go jeszcze przed zszyciem szwu w odzieży damskiej. Do wszycia tego typu zamka błyskawicznego będziemy potrzebować specjalnej stopki. Wszywanie zamka: Rozpiąć zamek błyskawiczny, paznokciem kciuka tak ścisnąć spiralę, aby było widoczne miejsce szwu pomiędzy taśmą, a spiralą.

Rozpięty zamek błyskawiczny ułożyć wierzchem na prawej stronie materiału przy lewym brzegu rozcięcia. Aby zamek przyszyć dokładnie na linii szwu, należy koniecznie obliczyć odległość pomiędzy brzegiem taśmy a brzegiem materiału: szerokość zapasu na szwy minus 1 cm szerokości taśmy = odległość od brzegu materiału. Górny koniec zamka błyskawicznego przypiąć szpilką do brzegu materiału w odpowiedniej odległości. Na zaznaczonym końcu rozcięcia powinien wystawać dolny koniec zamka. Stopkę tak ustawić na zamku błyskawicznym, aby spirala znajdowała się w rowku po prawej stronie igły. Przyszyć zamek od góry aż do zaznaczonego końca rozcięcia, po czym zapiąć go. Drugą taśmę zamka ułożyć wierzchem na prawej stronie materiału drugiego (czyli lewego) brzegu rozcięcia, na górze przypiąć szpilką. Ponownie rozpiąć zamek. Stopkę tak ustawić na górnym końcu zamka, aby spirala leżała w rowku po lewej stronie igły. Przyszyć zamek od góry aż do zaznaczonego końca rozcięcia, po czym zapiąć go. Zszyć szew poniżej zamka, układając jego dolny koniec w stronę zapasu i kończąc szycie jak najbliżej ostatnich szwów.