Remont silnika

Wartości nominalnego i granicznego luzu osiowego dla wału korbowego, podane w instrukcji, można sprawdzić za pomocą szczelinomierza w następujący sposób. Przesunąć wał korbowy za pomocą śruby dwustronnej, tak, aby jeden kołnierz czopa środkowego oparł się o półpierścienie oporowe i wsunąć pomiędzy półpierścień oporowy a kołnierz czopa, od strony gdzie części te nie stykają się ze sobą, odpowiednią płytkę szczelinomierza. Jeżeli luz przekracza 0,26 mm, należy założyć pierścienie nadwymiarowe. Po naprawie wału korbowego należy starannie wyczyścić kanały oleju naftą lub benzyną, a następnie wysuszyć strumieniem sprężonego powietrza. Jeżeli zanieczyszczenia są tak duże, ze nie można ich usunąć za pomocą przemywania, to należy czyścić je mechanicznie. W tym celu trzeba wyjąć zaślepki zamykające kanały. W przypadku stwierdzenia niewspółosiowości czopów głównych lub korbowych wal należy prostować na prasie hydraulicznej. Należy w tym miejscu przypomnieć, że przed przystąpieniem do późniejszego montażu, należy sprawdzić wszelkie elementy mocujące, jak śruby dwustronne, czyli tzw. szpilki oraz stan opasek. W przypadku wątpliwości co do ich stanu, lepiej kupić nowe w odpowiedniej hurtowni metalowej.
Po prostowaniu wału, szlifowaniu czopów lub wymianie zaślepek wal powinien być wyważony statycznie wspólnie z kołem zamachowym i sprzęgiem. W celu wyważenia należy go oprzeć na dwóch skrajnych czopach głównych na wypoziomowanych pryzmach i wytrącić z równowagi. Właściwie wyważony wal nie powraca do tej samej pozycji, lecz po każdym poruszeniu ustawia się w innym miejscu. Chcąc stwierdzić wielkość niewyważenia można przyklejać do wału kulki z plasteliny w najwyższym punkcie wału po jego zatrzymaniu na pryzmach. Ciężarki przykleja się do chwili, aż wał osiągnie całkowite wyważenie. Masa przyklejonej plasteliny pomnożona przez odległość od osi wału określa wielkość niewyważenia. Jeśli niewyważenie przekracza 1,5 N mm (1 50 Gmm), wał trzeba wyważyć dynamicznie. Wyważenie realizuje się przez wiercenie otworów w przeciwwagach – nie używa się żadnej śruby, ani wkręta, w kierunku promieniowym do osi wału. Uszczelniacze gumowe są osadzone w przedniej i tylnej pokrywie silnika.
Uszczelniacze należy dokładnie sprawdzić na powierzchni stykającej się z wałem. Powierzchnia ta ma drobne rowki, które służą jako odrzutniki oleju. Jakiekolwiek uszkodzenie tej powierzchni lub starcie rowków dyskwalifikuje uszczelniacz. Zaleca się w celu zapewnienia szczelności silnika wymieniać uszczelniacze podczas każdej naprawy (bez względu na ich stan) jeżeli dostęp do nich jest możliwie łatwy, bowiem koszt uszczelniaczy jest minimalny w stosunku do kosztu samej wymiany.
Żeliwne koło zamachowe wraz z wciśniętym na obwodzie pierścieniem zębatym jest przykręcone do kołnierza wału korbowego sześcioma śrubami przez utwardzoną podkładkę. W przypadku uszkodzenia zębów wieńca, bezwzględnie należy go wymienić.