Ship service

Technologia wykonywania skomplikowanych robót spawalniczych wymaga nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale również, a może przede wszystkim, bardzo wykwalifikowanych pracowników, spawaczy. Muszą oni mieć określone uprawnienia do wykonywania odpowiednich prac, czy to przy spawaniu skomplikowanych rurociągów, transportujących ropę naftową i jej pochodne, czy też do prac stoczniowych, przy budowie lub remontach statków.

Dlatego outsourcingowe firmy, typu ship service cieszą się dużym wzięciem wśród dużych koncernów, zakładów produkcyjno – remontowych. Zleca się im bowiem wykonanie określonego zadania, wycinka z całości, nie martwiąc się o kwalifikacje robotników, bezpośredni nadzór techniczny oraz sprawy socjalne i administracyjne. Rozliczenie następuje po wykonaniu i odebraniu przez inwestora dzieła. Prosta zasada – płaci się jednemu z podwykonawców, a ten bierze na siebie zakwaterowanie pracowników, ich ewentualny dowóz – jeżeli jest to np. za granicą – oraz załatwia wszelkie sprawy kadrowo księgowe, w tym wynagrodzenia z poszczególnymi osobami. W Polsce powstaje wiele tego typu mniejszych i większych przedsiębiorstw, nastawionych na świadczenie takich właśnie usług, szczególnie na zewnętrznych rynkach, nawet takich na których Polacy nie mogą bezpośrednio legalnie być zatrudniani. Co innego, gdy są pracownikami rodzimej firmy i jadą tam, jako legalni polscy pracownicy.